• کتاب های ریپیت 99
  • اطلاعیه
  • گزینه برتر داخلی 3
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

نکات برتر غدد

شاخه بندی : نکات برتر غدد
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۴۱
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

نکات برتر کلیه

شاخه بندی : نکات برتر کلیه
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۲۱
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

نکات برتر خون

شاخه بندی : نکات برتر خون
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۳۷
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

ریپیت سدیم

شاخه بندی : ریپیت سدیم هیپوناترمی و هیپرناترمی
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۹۹
تعداد صفحات : ۶۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۷۰۰۰ تومان ۲۷۰۰۰ تومان

ریپیت بیماری های آمیزشی

شاخه بندی : ریپیت بیماری های آمیزشی
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۷۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان

ریپیت تاولی اتوایمیون

شاخه بندی : ریپیت بیماری های تاولی اتوایمیون
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۵۶
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا