• وب سایت جدید پروانه دانش
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

کتاب هفته آخر داخلی کلیه 97

شاخه بندی : خون، کلیه، ریه
تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۶۳
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۰۰۰ تومان ۱۰۴۰۰ تومان

کتاب هفته آخر داخلی غدد 97

شاخه بندی : غدد
تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۸۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۸۰۰۰ تومان ۱۳۳۰۰ تومان

هفته آخر داخلی روماتولوژی 97

شاخه بندی : تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۷۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۶۰۰۰ تومان ۱۱۹۰۰ تومان

هفته آخر داخلی ریه 97

شاخه بندی : ریه
تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۷۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۷۰۰۰ تومان ۱۲۶۰۰ تومان

هفته آخر فارماکولوژی 97

شاخه بندی : فارماکولوژی
تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۷۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۷۰۰۰ تومان ۱۲۶۰۰ تومان

هفته آخر کودکان 97

شاخه بندی : کودکان
تیراژ : ۱۰۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۱۸۸
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۴۲۰۰۰ تومان ۳۱۱۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا