• گزینه برتر داخلی 2 و دستیاری
  • اطلاعیه
  • گزینه برتر داخلی 3
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

گزینه برتر داخلی ۲

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۲
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۳۵۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰۰ تومان

گزینه برتر دستیاری ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر دستیاری ۹۹
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۷۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۱۰۰۰ تومان ۳۱۰۰۰ تومان

داخلی ۱ ( روماتولوزی، ریه، خون، کلیه)

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۱
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۳۸۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰۰ تومان

نکات برتر غدد

شاخه بندی : نکات برتر غدد
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۴۱
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

نکات برتر کلیه

شاخه بندی : نکات برتر کلیه
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۲۱
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

نکات برتر خون

شاخه بندی : نکات برتر خون
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۳۷
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۷۹۰۰۰ تومان ۷۹۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا