• گزینه برتر جراحی و کودکان
  • گزینه برتر زنان 1400
  • گزینه برتر جدید رسید!
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

گزینه برتر داخلی ۱

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۱
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۴۳۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۶۰۰۰۰ تومان ۲۶۰۰۰۰ تومان

گزینه برتر کودکان ۱۴۰۰

شاخه بندی : گزینه برتر کودکان ۱
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۴۰۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۴۰۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰۰ تومان

گزینه برتر جراحی ۱۴۰۰

شاخه بندی : گزینه برتر جراحی ۱۴۰۰
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۴۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰۰ تومان

گزینه برتر زنان ۱۴۰۰

شاخه بندی : گزینه برتر زنان ۱۴۰۰
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۲۶
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۳۵۰۰۰ تومان ۱۳۵۰۰۰ تومان

پیش کارورزی اسفند ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر پیش کارورزی اسفند ۹۹
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۷۴
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۷۰۰۰ تومان ۳۷۰۰۰ تومان

گزینه برتر مینور ۲

شاخه بندی : گزینه برتر مینور ۲
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۳۲۱
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۶۶۰۰۰ تومان ۱۶۶۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا