• نوروز 1400 با پروانه دانش
  • آزمون آنلاین پروانه دانش
  • گزینه برتر جراحی 99
  • اطلاعیه
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

گزینه برتر زنان ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر زنان ۹۹
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۰۹
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۹۷۰۰۰ تومان ۹۷۰۰۰ تومان

گزینه برتر کودکان ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر کودکان ۹۹
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۳۸۳
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۷۰۰۰۰ تومان ۱۷۰۰۰۰ تومان

گزینه برتر جراحی ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر جراحی
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۲۰۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۹۹۰۰۰ تومان ۹۹۰۰۰ تومان

گزینه برتر داخلی ۲

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۲
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۳۵۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰۰ تومان

گزینه برتر دستیاری ۹۹

شاخه بندی : گزینه برتر دستیاری ۹۹
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۷۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۱۰۰۰ تومان ۳۱۰۰۰ تومان

داخلی ۱ ( روماتولوزی، ریه، خون، کلیه)

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۱
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۳۸۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا