• گزینه برتر زنان 1400
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

کتاب ۲۰۰۰ تست

شاخه بندی : رتبه برتر
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۴۶
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۸۰۰۰ تومان ۱۴۸۰۰۰ تومان

کتاب ۱۰۰ آیتم

شاخه بندی : رتبه برتر
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۱۴۴
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۸۷۰۰۰ تومان ۸۷۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ تست

شاخه بندی : رتبه برتر
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۹۴
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۷۶۰۰۰ تومان ۱۷۶۰۰۰ تومان

هفته آخر زنان

شاخه بندی : هفته آخر زنان
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۴۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۴۴۰۰۰ تومان ۱۴۴۰۰۰ تومان

گزینه برتر داخلی ۲

شاخه بندی : گزینه برتر داخلی ۱
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۳۳۸
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۰۳۰۰۰ تومان ۲۰۳۰۰۰ تومان

هفته آخر فارماکولوژی

شاخه بندی : هفته آخر فارماکولوژی
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۷۴
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۴۴۰۰۰ تومان ۴۴۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا