• کتاب های ریپیت 99
  • اطلاعیه
  • گزینه برتر داخلی 3
محصولات اورجینالمرجع رسمی عرضه
گارانتی کیفیتتایید عملکرد و کیفیت
ضمانت کیفیت و خدماتدر صورت نقص یا عدم پشتیبانی
پشتیبانی رایگانبرای تمامی محصولات

ریپیت سدیم

شاخه بندی : ریپیت سدیم هیپوناترمی و هیپرناترمی
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۹۹
تعداد صفحات : ۶۲
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۷۰۰۰ تومان ۲۷۰۰۰ تومان

ریپیت بیماری های آمیزشی

شاخه بندی : ریپیت بیماری های آمیزشی
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۷۰
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان

ریپیت تاولی اتوایمیون

شاخه بندی : ریپیت بیماری های تاولی اتوایمیون
تیراژ : ۵۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۵۶
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۲۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان

گزینه برتر اورولوژی

شاخه بندی : گزینه برتر اورولوژی
تیراژ : ۲۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۸
تعداد صفحات : ۱۰۴
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان

مرور سریع گزینه برتر داخلی

شاخه بندی : مرور سریع داخلی
تیراژ : ۱۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۸
تعداد صفحات : ۳۸۸
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۲۴۰۰۰ تومان ۱۲۴۰۰۰ تومان

گزینه برتر ماینور ۳

شاخه بندی : پاتولوژی پوست روانپزشکی
تیراژ : ۲۰۰
سال انتشار : ۱۳۹۸
تعداد صفحات : ۳۵۸
انتشارات : پروانه دانش
طراح جلد : عرفان امیری
گردآوری : دکتر مهدی ایزدی
۱۱۷۰۰۰ تومان ۱۱۷۰۰۰ تومان

آخرین مطالب وبلاگ

برو بالا